19
Mar

Phân biệt PR, Advertising và Branding

PR: “PR là làm cho khách hàng thương mình nhìn mình với cặp mắt thật thánh thiện” và đó cũng là cách hiểu gọn và sâu sắc nhất về...

Read More