09
Mar

Hãy chăm lo “Đại sứ thương hiệu” của doanh nghiệp

Nhân viên bán hàng không chỉ là những người trực tiếp làm ra doanh thu mà chịu trách nhiệm truyền tải hình ảnh của công ty tới người tiêu...

Read More