01
Apr

[Lửa Việt Production] Hậu trường quay phim tại Vi tính Chính Nhân

Ngày 12/03/2014, Lửa Việt Production thực hiện bấm máy quay phim giới thiệu về cửa hàng vi tính Chính Nhân. Sau một ngày làm việc hăng say, Ekip làm...

Read More