28
Feb

Event Logistics – người “nâng khăn sửa túi” cho Event

Điều gì khác nhau giữa 1 tiệc nướng ngoài trời với một nhóm bạn và một festival cho nửa triệu người tham dự. Trên nguyên lý là không có...

Read More