21
Mar

Khách hàng bí ẩn là gì?

Mystery shopping (Người mua hàng bí ẩn) là chương trình kiểm soát chất lượng phục vụ, kỹ năng bán hàng, cách thức nhân viên trò chuyện với khách trực...

Read More