05
Apr

TVC quảng cáo và những điều còn chưa biết?

Trước đây, khi ti vi mới ra đời thì bắt đầu xuất hiện hình thức quảng cáo trên truyền hình (TVC – TV Commercial). Ngày nay, khi các hình...

Read More