05
Jan

[Lua Viet IMC] – Chương trình Thực tập sinh truyền thông 2018

Đối với sinh viên sắp tốt nghiệp, chúng tôi hiểu việc tìm kiếm nơi thực tập không chỉ để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn mà...

Read More