Bảng báo giá trên đài Phát Thanh Vĩnh Long áp dụng từ 01-04-2014Leave a Reply