Bảng giá quảng cáo chương trình “Ngôi Sao Phương Nam” trên truyền hình Vĩnh Long