Bảng giá quảng cáo chương trình Đồ rê mí từ 17/06/2012

Lửa Việt thông báo điều chỉnh đơn giá quảng cáo trước và trong chương trình Đồ rê mí theo quy định của TVAD được áp dụng từ 17/06/2012. Đơn giá này áp dụng thay thế cho các bảng giá trước đây.Leave a Reply