Bảng giá quảng cáo chương trình Thách thức danh hài, Hội ngộ danh hài, phim việt trên HTV9 2017