Bảng giá quảng cáo Đài PT-TH Việt Nam (VTV) áp dụng ngày 1/11/2013Leave a Reply