Bảng giá quảng cáo Đài Truyền hình Việt Nam VTV -10/2011

Mô tả

VTV hiện phát sóng gồm có các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV9

Vùng phủ sóng

VTV phủ sóng toàn quốc

 

Bảng giá quảng cáo áp dụng từ ngày 1/10/2011Leave a Reply