Bảng giá quảng cáo trên VTV áp dụng từ ngày 01-10-2013Leave a Reply