Blog và Luật sở hữu trí tuệ

Blog đang được phát triển mạnh và ngày nay nhiều người sử dụng Blog riêng như một công cụ để xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc để chia sẻ sự hiểu biết, kiến thức mà mình có được. Hay cao hơn là để đăng tải các tác phẩm của mình

Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành “thông tư 07″ Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Vấn đề đặt ra là bài viết trên Blog có được bảo hộ bởi Luật sở hữu trí tuệ. Và người khác sao chép có bị cho là phạm luật?

Nếu như những bài viết trên Blog đảm bảo đủ yêu cầu của một tác phẩm theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì nó vẫn được bảo hộ (tác phẩm phải có tính sáng tạo, tính mới (về hình thức)…). Theo quy định của LSHTT thì tác phẩm được bảo hộ ngay từ lúc nó ra đời. Như vậy, nếu bài đăng trên blog của bạn thật sự là tác phẩm của bạn, là sản phẩm trí tuệ của bạn thì sẽ được bảo hộ. Người khác muốn sử dụng nó thì phải tuân theo quy định của Luật SHTT.

Theo quy định mới tại Thông tư 07 về quản lý blog vừa được ban hành, một trong năm điều cấm đối với blogger là: Cấm cung cấp thông tin trên trang điện tử cá nhân mà vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ…Điều đó có nghĩa là tác phẩm trên blog vẫn được bảo hộ.

Theo Ông Địa BlogLeave a Reply