Cam kết trách nhiệm tham gia phỏng vấn

Ngay từ khi mới thành lập, Lửa Việt xác định yếu tố con người là một trong những tài sản quý giá nhất của Công ty. Chúng tôi luôn quan tâm, tìm kiếm và bổ sung liên tục đội ngũ nhân sự chủ chốt cho sự phát triển của Công ty.

Tại sao lại có yêu cầu này?

Cam kết trách nhiệm tham gia phỏng vấn là bản thỏa thuận giữa ứng viên tham gia vòng phỏng vấn và Lửa Việt. Ứng viên được yêu cầu ký cam kết này vì một số lý do sau:

– Bảo mật thông tin.

– Ứng viên được xem xét là ứng viên sáng giá hoặc ứng viên cho một số vị trí quan trọng sẽ sử dụng phương pháp phỏng vấn đặc biệt. Do đó, ứng viên cần có những chuẩn bị tâm lý nhất định.

– Phỏng vấn đặc biệt là phương pháp phỏng vấn mới của Lửa Việt nhằm kiểm tra khả năng ứng phó, xử lý tình huống của ứng viên. Các tình huống có thể sẽ xảy ra trong tương lai khi tham gia công việc, hoặc có thể chỉ là tình huống giả định được đưa ra để thử thách ứng viên.

Nội dung cam kết

– Ứng viên tuyệt đối không tiết lộ thông tin dưới mọi hình thức cho người khác hoặc đơn vị thứ 3 biết về nội dung phỏng vấn và phương thức phỏng vấn

– Ứng viên có đầy đủ hiểu biết và có khả năng chịu được áp lực tâm lý khi tham gia phỏng vấn.

– Lửa Việt sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất tinh thần (nếu có) khi ứng viên tham gia phỏng vấn.