Ngay từ khi thành lập, Lửa Việt vạch ra cho mình con đường phát triển doanh nghiệp với mục tiêu và kế hoạch cụ thể.

Tầm nhìn chiến lược

Tập đoàn Lửa Việt phấn đấu không ngừng để trở thành một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia; hợp tác phát triển kinh tế doanh nghiệp; đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội; nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua chương trình chăm sóc và phát triển con người.

Sứ mệnh

Chúng tôi hiểu rằng sự ra đời của Lửa Việt với vai trò:

  • Là agency chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo. Thông qua các giải pháp truyền thông, Lửa Việt sẽ đưa doanh nghiệp thoát ra khỏi sự im lặng và tỏa sáng.
  • Cung cấp các chương trình thông tin, giải trí, các sản phẩm thiết thực mang lại giá trị cho cuộc sống và cộng đồng.
  • Cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người
  • Tạo lập giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu, cổ đông, đối tác và khách hàng dựa trên tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động, tính trung thực và công bằng.