CỔ ĐÔNG

consulting_placeholder
Play Video

GIỚI THIỆU

Với triết lý kinh doanh là văn minh, Lửa Việt gia tăng giá trị các khoản đầu tư

Thông tin liên hệ
Vui lòng cung cấp mã số cổ đông để được hỗ trợ nhanh nhất
+84.93.408.2227
+84.72.66.77.99

TÀI CHÍNH

Gia tăng giá trị cho nhà đầu tư thông qua các hoạt động tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Thông qua đầu tư cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Doanh nghiệp

Đầu tư vào các doanh nghiệp mới nổi, SMS hoặc tạo lập các mô hình kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận từ dòng vốn.

Dự án

Chúng tôi thường xuyên tìm kiếm và phát triển các dạng dự án. Hợp tác phát triển dự án kinh doanh theo hợp đồng.

TIN TỨC

Apply them in Your Own Routines
  • January 18, 1970
  • 7:30 pm to 9:30 pm
  • The Lakes Golf Course & Driving Range 400 S. Sepulveda Boulevard, El Segundo, CA, U.S.
Thought Processes and see what Happen
  • January 18, 1970
  • 6:00 pm to 9:00 pm
  • Mimi's Café, 4030 Barranca Parkway, Irvine, CA, U.S.
Start with Good People, lay out the Rules
  • January 18, 1970
  • 9:00 pm to 1:30 pm
  • Maggiano's, 205 Mall Boulevard, King of Prussia, PA, U.S.