Logo của Lửa Việt được cấp chứng nhận Bảo hộ thương hiệu của Cục sở hữu Trí tuệ