CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-o0o—————

THƯ MỜI

V/v: đăng ký Nhà đầu tư chiến lược và cổ đông riêng lẻ

Trước hết, Tập đoàn Lửa Việt gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư đã, đang và sẽ tin tưởng, ủng hộ, hợp tác và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Lửa Việt.

Công ty CP Tập đoàn Lửa Việt  phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Quyết định số 3809/QĐ-LVG ngày 05/04/2024 và phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo Quyết định số 3810/QĐ-LVG ngày 05/04/2024. Thông qua Thư mời này, chúng tôi trân trọng kính mời các nhà đầu tư quan tâm tham gia hợp tác với tư cách Nhà đầu tư chiến lược để đồng hành và gắn bó với Công ty.

1. Số cổ phần dự kiến chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là 195.000 cổ phần (cổ phần phổ thông), chiếm 21,67%. Công ty sẽ lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí cụ thể như sau:

– Là nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực: tài chính, quỹ đầu tư, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, sản xuất phim ảnh, nông nghiệp, phân phối.

– Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm.

– Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau:

  • Có tổng tài sản tối thiểu 5 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2023;
  • Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 03 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2023;
  • Chứng minh có đủ nguồn vốn góp;
  • Có lợi nhuận sau thuế dương trong ba năm 2021, 2022 và 2023 và không có nợ xấu.

– Có cam kết bằng văn bản về việc mua hết số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược.

– Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần, hỗ trợ Công ty cổ phần về vốn, công nghệ, thị trường.

– Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 03 (ba) năm kể từ ngày được cấp gấy chứng nhận vốn góp.

– Không thực hiện các giao dịch nào với Công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của Công ty cổ phần.

– Ưu tiên nhà đầu tư chiến lược là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, công nghệ

2. Số cổ phần dự kiến chào bán cho nhà đầu tư riêng lẻ là 100.000 cổ phần (cổ pần phổ thông có ưu đãi – ngoài những quyền lợi được hưởng của cổ đông nắm giữ cổ phiểu phổ thông, nhà đầu tư còn được hưởng thêm chính sách ưu đãi cổ tức do công ty đưa ra. Mức ưu đãi cổ tức là 4%/năm, thời hạn hưởng chính sách ưu đãi là 01 năm.), chiếm 11,11%. Công ty sẽ lựa chọn các nhà đầu tư cá nhân riêng lẻ với các tiêu chí cụ thể như sau:

– Có kinh nghiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp;

– Có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực công ty đang đầu tư và phát triển;

– Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 01 (một) năm kể từ được cấp giấy chứng nhận vốn góp.

3. Hồ sơ đăng ký

Lửa Việt trân trọng kính mời các Quý nhà đầu tư chia sẻ cơ hội và tham gia hợp tác với Công ty. Đề nghị các Quý nhà đầu tư liên lạc và gửi bộ hồ sơ đăng ký đến Công ty CP Tập đoàn Lửa Việt. Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký tham gia Nhà đầu tư chiến lược (theo mẫu kèm theo, download tại đây);

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép hoạt động hoặc CCCD đối với nhà đầu tư cá nhân;

– Cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với Lửa Việt và hỗ trợ Lửa Việt trong quá trình phát triển kinh doanh;

– Hồ sơ năng lực tổ chức đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản thông tin giới thiệu, năng lực của nhà đầu tư; Báo cáo tài chính các năm 2021, 2022 và 2023;

– Hồ sơ cá nhân đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản thiệu lý lịch cá nhân, năng lực của nhà đầu tư, chứng minh khả năng tài chính đối với khoản đầu tư

(Hồ sơ được đựng trong phong bì và gián niêm phong của Quý nhà đầu tư)

Khi nộp hồ sơ, đề nghị Quý nhà đầu tư mang theo giấy giới thiệu người làm thủ tục đăng ký.

4. Thời gian và thời điểm nộp hồ sơ

– Thời gian nộp hồ sơ:  trước 16h ngày 28/11/2024

– Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty CP Tập đoàn Lửa Việt

Địa chỉ: 149A Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 093.408.2227

Email: invest@luaviet.co

Căn cứ Hồ sơ đăng ký của Nhà đầu tư, Lửa Việt sẽ gửi Thông báo đến Quý Nhà ầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn để thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với Quý Nhà đầu tư không đáp ứng được tiêu chí lựa chọn sẽ không được hoàn trả Hồ sơ.

Nếu cần cung cấp thêm thông tin, xin Quý nhà đầu tư vui tham khảo thông tin tại phương án phát hành cổ phiếu, bản công bố thông tin tại website: www.luaviet.co hoặc vui lòng liên hệ với số điện thoại trên

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỬA VỆT

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Lương TrườngLeave a Reply