Lửa Việt Group triển khai thư viện đào tạo nội bộ

Ngày 05/07/2013, Công ty CP Tập đoàn Lửa Việt đưa hệ thống thư viện đào tạo nội bộ đi vào hoạt động chính thức sau thời gian hơn 1 tháng thử nghiệm. Thư viện đào tạo nội bộ được áp dụng theo mô hình đào tạo trực tuyến có địa chỉ www.lib.luaviet.co

Hệ thống thư viện cung cấp cho nhân viên Lửa Việt có thể tự đào tạo và tra cứu các thông tin. Theo đó, Nhân viên khi gia nhập vào Lửa Việt sẽ được cấp tài khoản, và sẽ tự đào tạo theo các chương trình như

– Chương trình hòa nhập

– Đào tạo Chuyên viên truyền thông

– Kỹ năng bán hàng

– Kinh nghiệp làm sale

– Cẩm nang kinh doanh

Với mong muốn ngày càng phục vụ tốt hơn nữa , toàn thể đội ngũ cán bộ Lửa Việt xác định quá trình học tập, rèn luyện liên tục để trở thành chuyên viên có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, xứng đáng với sự tín nhiệm của khách hàng.

Lửa Việt – Cùng bạn tạo dựng thành côngLeave a Reply