Lửa Việt tư vấn miễn phí xây dựng mã nguồn mở cho DN

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp ngày càng lớn. Với tất cả các ngành nghề của các doanh nghiệp , việc ứng dụng phần mềm cho công việc là nhu cầu cần thiết và cấp bách.

Trong xu hướng hiện nay, đa phần các doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền rất nhiều. Và với luật bản quyền phần mềm mới, doanh nghiệp có thể bị phạt lên tới nhiều tỷ đồng nếu vi phạm. Khảo sát cho thấy đa phần 60% các doanh nghiệp đều không xác định được lợi ích quan trọng trong việc sử dụng phần mềm và như thế nào là phần mềm miễn phí, phần mềm có bản quyền.

Lửa Việt với lợi thế nhiều năm kinh nghiệm trong việc sử dụng các hệ thống phần mềm nguồn mở sẽ tư vấn giúp các doanh nghiệp vận dụng.  Lửa Việt hy vọng với mã nguồn mở  sẽ làm giảm chi phí về bản quyền phần mềm đến mức thấp nhất có thể cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ.

– Tư vấn về lợi ích của phần mềm nguồn mở.
– Đào tạo sử dụng hệ điều hành nguồn mở.
– Đào tạo sử dụng bộ Open Office cho nhu cầu văn phòng của doanh nghiệp.
– Các dịch vụ giá trị gia tăng theo phần mềm nguồn mở.Leave a Reply