Mail Server Google theo tên miền riêng thay đổi chính sách

Kể từ ngày 25/07/2011, google thay đổi chính sách đối với dịch vụ Mail Server theo tên miền riêng dành cho các email được cấp miễn phí.

Thay đổi quan trọng đối với tài khoản của bạn

Tài khoản abc@luaviet.co của bạn giờ đây hoạt động giống một Tài khoản Google đầy đủ hơn. Tài khoản của bạn tương thích với hầu hết tất cả các sản phẩm của Google nhưng quản trị viên luaviet.hoo.vn của bạn có thể quyết định sản phẩm nào được kích hoạt cho tài khoản của bạn. Để biết mẹo về cách sử dụng tài khoản của bạn sau chuyển đổi này, hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

Thông báo Bảo mật

Google cung cấp các dịch vụ đó cùng với hoặc thay mặt cho quản trị viên miền của bạn. Quản trị viên của bạn sẽ có quyền truy cập abc@luaviet.co thông tin tài khoản của bạn bao gồm email của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Thông báo Bảo mật của Google Apps hoặc chính sách bảo mật của quản trị viên miền của bạn, nếu có. Hãy thận trọng với thông tin bạn chọn đưa vào tài khoản này và nếu bạn có nhiều tài khoản với Google, hãy chú ý đến tên người dùng xuất hiện ở phía trên bên phải của hầu hết dịch vụ của Google để giúp đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tài khoản chủ định của mình. Tìm hiểu thêm

Bạn có thể sử dụng Tài khoản Google cá nhân riêng cho hoạt động cá nhân. Nếu bạn không có Tài khoản Google cá nhân, bạn có thể tạo tài khoản bây giờ.

Xin lưu ý rằng điều khoản dịch vụ dành riêng cho dịch vụ khác có thể được áp dụng. Để xem các điều khoản này, hãy truy cập trang web của dịch vụ đó.

Nhấp “Tôi chấp nhận” ở bên dưới để cho biết bạn hiểu các thay đổi đối với tài khoản của mình và bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụ của Google và Điều khoản Dịch vụ của Google Apps, Chính sách Sử dụng được Chấp nhận và Thông báo Bảo mật.

Khi khách hàng đăng nhập vào tài khoản Email của mình sẽ nhận được thông báo như trên. Việc thay đổi này nhằm hợp nhất tài khoản mail server google của khách hàng trước đây nằm riêng lẻ trên hệ thống với hệ thống tài khoản của Google. Việc xáp nhập tài khoản này giúp khách hàng sử dụng được nhiều hơn các ứng dụng của google (bao gồm google plus) và đặc biệt khách hàng có thể đăng nhập từ địa chỉ gmail.com thay vì đăng nhập từ đường dẫn tên miền cũ.

Việc thay đổi này không làm ảnh hưởng đến tài khoản email của khách hàng.

Để thực hiện thay đổi, quý khách bấm vào Tôi chấp nhận và tiếp tục đến tài khoản của tôi

Trong trường hợp cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được giải đápLeave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.