PROJECTS

Dây chuyền sản xuất Viên chất đốt sinh học

Bạn không biết phải làm gì với các phế phẩm dư ra từ rơm, cỏ khô, mùn cưa, hoặc các loại sinh khối khác? Chúng tôi có giải pháp cho bạn: đó chính là dây chuyền sản xuất bột viên từ các phế phẩm trên, biến các phế phẩm trên trở thành những sản phẩm […]We take the principle of “business civilization” as the operating philosophy, such as: Customers’ benefits is the top priority in the process of providing products and services; Bring the best value to customers, partners and society on the basis of responsibility, devotion and desire; Get the equality of interests between the parties on the basis of cooperation in business activities, win together.

Contact Us

Head Office: 149A Nguyen Cuu Van,
Tan An City, Long An
Saigon Office: 435b Pham Van Dong,
Binh Thanh District, HCMC
Phone:(+8472) 3838893
Email: admin@luaviet.co
Web:http://luaviet.co
© Copyright 2009 - Lua Viet Group