Dây chuyền sản xuất Viên chất đốt sinh học

  • Home
  • /
  • Service
  • /
  • Dây chuyền sản xuất Viên chất đốt sinh học

Bạn không biết phải làm gì với các phế phẩm dư ra từ rơm, cỏ khô, mùn cưa, hoặc các loại sinh khối khác?

Chúng tôi có giải pháp cho bạn: đó chính là dây chuyền sản xuất bột viên từ các phế phẩm trên, biến các phế phẩm trên trở thành những sản phẩm hữu dụng khác cho nhu cầu cuộc sống. Sản phẩm tạo ra từ dây chuyền sản xuất là các viên bột đủ kích cỡ phù hợp theo nhu cầu sử dụng để làm nhiên liệu đốt, thực phẩm cho gia súc, phân bón … (tùy thuộc vào nguyên vật liệu đầu vào).

Và một giải pháp tuyệt vời hơn nữa là chúng tôi sẽ thu mua lại tất cả các sản phẩm mà bạn sản xuất ra từ dây chuyền do chúng tôi cung cấp (nếu bạn muốn) vì chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng thành phẩm được tạo ra từ các dây chuyền này, và cũng do chúng tôi có một mạng lưới đối tác tiềm năng và rộng khắp châu Âu cho các chủng loại sản phẩm bột viên này.We take the principle of “business civilization” as the operating philosophy, such as: Customers’ benefits is the top priority in the process of providing products and services; Bring the best value to customers, partners and society on the basis of responsibility, devotion and desire; Get the equality of interests between the parties on the basis of cooperation in business activities, win together.

Contact Us

Head Office: 149A Nguyen Cuu Van,
Tan An City, Long An
Saigon Office: 435b Pham Van Dong,
Binh Thanh District, HCMC
Phone:(+8472) 3838893
Email: admin@luaviet.co
Web:http://luaviet.co
© Copyright 2009 - Lua Viet Group