10
Jun

Châu Mạ – Lửa Việt mang tết thiếu nhi đến trẻ em vùng cao

Kết thúc chuyến đi 2 ngày 2 đêm đến với bà con và các em thiếu nhi Châu Mạ tại chùa Di Đà với những kỷ niệm khó quên...

Read More