27
Sep

Sao bạn nỡ “chết đứng” tại chỗ để nghịch điện thoại và “cày” phim bộ?

#1 Chiều hôm qua, có một người đàn ông tầm 30 tuổi đến nhà tôi để làm kinh doanh. Bởi vì cậu ta quá béo, nên tôi cũng tò...

Read More