10
Feb

Triệt tiêu cạnh tranh bằng chiến lược định vị

Một CEO đã bực tức phát biểu trong buổi họp rằng: “Bộ phận marketing các anh chỉ biết làm như thế à? Cạnh tranh trên giá?!” Ngày nay, điều...

Read More