Thông báo điều chỉnh thông tin doanh nghiệp

THÔNG BÁO

Kính gửi:

–          Quý Khách hàng.

–          Quý Đối tác, Đài Truyền hình, Cơ quan Báo chí

Lời đầu tiên Lửa Việt xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị đã hợp tác với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 25/02/2013. Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lửa Việt xin gửi thông báo đến Quý đơn vị thông tin thay đổi như sau:



Leave a Reply