Thông báo mời chào giá Văn phòng phẩm năm 2012

Kính gửi Quý đối tác!

Căn cứ tình hình sử dụng văn phòng phẩm cho năm 2012, Công ty Lửa Việt kính mời các đối tác là nhà cung cấp văn phòng phẩm gửi báo giá cho các sản phẩm bao gồm: giấy in, mực in, vật dụng văn phòng, ấn phẩm văn phòng, quà tặng, …

Thư báo giá vui lòng gửi về

Phòng Hành chánh Nhân sự

Công ty TNHH Dịch vụ và Truyền thông Lửa Việt

149A Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Email: info@luaviet.co

Điện thoại: 072. 6524.755

Trân trọng!

Phòng Truyền thông – Lửa Việt



Leave a Reply