Thông báo số 02 – Bảng giá quảng cáo trên VTV áp dụng từ 01-01-2014Leave a Reply