Thông báo số 1043 của TVAD về việc điều chỉnh giá quảng cáo chương trình Đô rê mí và Giờ phim

Lửa Việt thông báo điều chỉnh đơn giá quảng cáo trước và trong chương trình Đồ rê mí (C15M, C16M); đơn giá quảng cáo trong phim Việt Nam thứ 5, thứ 6 (C16B) theo quy định của TVAD được áp dụng từ 01/07/2012. Đơn giá này áp dụng thay thế cho các bảng giá trước đây.

Chính sách Book Quảng cáo truyền hình:

– Báo giá dưới đây là báo giá theo quy định của Đài truyền hình

– Để có mức chiết khấu tốt vui lòng liên hệ điện thoại:  08.62.911.455 – 08.62.911.456 – 09.22.77.66.35 –  Email: baogia@luaviet.coLeave a Reply