Thông báo về thời gian nghỉ lễ quốc khánh 2/9

THÔNG BÁO

(V/v thời gian nghỉ lễ quốc khánh 2/9)

Căn cứ “ Quy định nội quy lao động” của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Lửa Việt số 01/2013/QD-NS/LVG ban hành ngày 04/03/2013.

Phòng Hành chính Nhân sự thông báo đến toàn thể các CB-CNV về thời gian nghỉ lễ 2/9/2013 như sau:

  • Thời gian nghỉ lễ vào ngày thứ hai 02/09/2013.
  • Ngày thứ ba 03/09/2013 công ty sẽ trở lại tuần làm việc bình thường

Lửa Việt trân trọng chúc toàn thể CB-CNV có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, ý nghĩa.

Trân trọng thông báo

Phòng Hành Chính Nhân sựLeave a Reply