Thông báo về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Công ty Lửa Việt chính thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ  Cty TNHH 2 thành viên trở lên thành Công ty Cổ phần. Vui lòng xem chi tiết ở tập tin đính kèmLeave a Reply