Thông báo về việc đặt chỗ quảng cáo truyền hình dịp tết năm 2013

Ngày 08/01/2013,  Lửa Việt Media ra thông báo hướng dẫn khách hàng trong hoạt động gửi băng đĩa, ghi mã băng và đặt chỗ quảng cáo trên các đài truyền hình dựa trên yêu cầu của Đài.

Vui lòng xem chi tiết ở file thông báo đính kèm

Trân trọng thông báo!Leave a Reply