Thông báo về việc duyệt mẫu Quảng cáo phát sóng trên VTV

Ngày 26/12/2012, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (TVAd) ra thông báo về một số vấn đề cần lưu ý khi sản xuất và gửi mẫu quảng cáo (TVC) để phát sóng.

Theo đó, có một số quy định mới về mẫu quảng cáo như  sau:

– Theo quy định tại Điều 7 – Luật Quảng cáo, từ 1/1/2013, cấm quảng cáo các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. TVAD sẽ dừng phát sóng các sản phẩm dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi đã được duyệt mã trong giai đoạn trước. Khách hàng không được đăng ký các mẫu quảng cáo này từ ngày 01/01/2013

– TVAD  tiến hành kiểm duyệt lại nội dung quảng cáo nhằm nâng cao chất lượng phát sóng của kênh. Các băng đã được duyệt trước ngày 01/03/2012 sẽ phải duyệt lại mã băng mới được phát sóng

Quý khách vui lòng xem thêm file đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết

Trân trọng thông báo!

 Leave a Reply