Thông báo v/v tổ chức Đại hội Cổ đông đầu năm 2014

THÔNG BÁO

v/v tổ chức Đại hội Cổ đông đầu năm 2014

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỬA VIỆT

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Lửa Việt

Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Lửa Việt kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên với những nội dung cụ thể sau:

– Thời gian: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 03 năm 2014

– Địa điểm: Trụ sở chính (149 A, Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TP. Tân An, Long An)

– Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Lửa Việt có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2014

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

– Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013.

– Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần 5.

– Thông qua kế hoạch phát triển và tìm kiếm nhà lảnh đạo, kế hoạch chăm sóc nhân nhiên (Lua Viet Care)

– Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ.

– Phê duyệt phương án thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

– Thông qua điều lệ công ty mới

Trong trường hợp Quý thành viên không thể đến dự đại hội được có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền ( trong danh sách ) theo mẫu Giấy ủy quyền và gửi về công ty trước ngày 20/03/2014.

Nơi nhận Giấy ủy quyền, kiến nghị :

Phòng Quan hệ cổ đông – Công ty CP Tập đoàn Lửa Việt.

Địa chỉ: Số 149A Đường Nguyễn Cửu Vân, TP.Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: (84-72) 6525 755

Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp là người ủy quyền ).

Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay thư mời.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Đỗ Lương TrườngLeave a Reply