Top 20 từ khóa quảng cáo Google Adwords đắt nhất năm 2011

Theo thống kê của Wordstream, có tới 97% doanh thu của Google tới từ quảng cáo. Trong quý II năm 2011, Google đã có doanh thu trên 33 tỷ USD. Google Adwords là một trong những ‘mánh’ làm giàu tốt nhất của Google. Phương thức này cho phép người sử dụng đặt quảng cáo dựa trên từ khóa mà những người sử dụng Google tìm kiếm. Đây là một trong những sáng tạo thành công nhất của Google khi bắt đầu thực hiện kinh doanh (lúc đầu Google đã định làm quảng cáo banner giống như các site khác).

Ví dụ, khi tìm kiếm “dinh dưỡng cho bà bầu” trên Google

Ngoài các kết quả tìm kiếm được trả về như thông thường, trên cùng kết quả tìm kiếm có hiện quảng cáo Bà bầu năng động của Friso. Quảng cáo đối với các từ khóa càng phổ thông, càng có nhiều người muốn quảng cáo thì giá phải trả cho nó sẽ càng đắt. Hiện tại trên thế giới quảng cáo Google Adwords đắt nhất là từ khóa Insurance (bảo hiểm) với CPC (Cost Per Click) là gần 55 USD/click. Ngoài ra, các từ khóa khác nằm trong Top 20 từ khóa quảng cáo Google Adwords theo thống kê là những từ sau :

Insurance – 54.91 USD/click
Loans – 44.38 USD/click
Mortgage – 47.12 USD/click
Attorney – 47.07 USD/click
Credit – 36.06 USD/click
Lawyer – 42.51 USD/click
Donate – 42.02 USD/click
Degree – 40.61 USD/click
Hosting – 31.91 USD/click
Claim – 45.51 USD/click
Conference Call – 42.05 USD/click
Trading – 33.19 USD/click
Software – 35.29 USD/click
Recovery – 42.03 USD/click
Transfer – 29.86 USD/click
Gas/Electricity – 54.62 USD/click
Classes – 35.04 USD/click
Rehab – 33.59 USD/click
Treatment – 37.18 USD/click
Cord Blood – 27.80 USD/click

Nhìn danh sách này có thể thấy các từ khóa liên quan tới luật pháp/kiện tụng, bảo hiểm, y tế, học hành là các từ khóa phổ thông được nhiều người muốn quảng cáo nhất và do đó giá cả cũng đắt đỏ nhất.

Theo WordStreamLeave a Reply