VC Vacancies

Lửa Việt tự hào là nơi để bạn phát triển tài năng, ổn định cuộc sống và xây dựng sự nghiệp. Môi trường năng động, giúp các cá nhân tự tin tỏa sáng. Lửa Việt – cùng bạn tạo dựng thành công.

James Do
Director, Lua Viet
Bạn có thể tìm hiểu thêm

Các chính sách lao động luôn được minh bạch

thông tin Liên hệ
Bộ phận Phát triển Nguồn Nhân lực
028.66.797.747