VTV9 – Thông báo điều chỉnh giá quảng cáo giờ D6

Ngày 16/09/2011, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM ra thông báo số 179 về việc điều chỉnh giá quảng cáo giờ D6 tại thông báo số 173/QC-TT.HCM ngày 30/09/2011 của Trung tâm QC-DV TH kể từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/12/2011.Leave a Reply