Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ bằng kết nối cá nhân

Môi trường kinh doanh ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. Doanh nghiệp nhỏ là loại hình phát triển nhanh nhất ở hầu hết các nơi trên thế giới.

Internet ra đời, đối thủ cạnh tranh của bạn không còn chỉ là các doanh nghiệp nằm gần trụ sở công ty bạn. Họ là những doanh nghiệp ở tỉnh khác, vùng khác và thậm chỉ ở đất nước khác. Vì vậy, các nhà lãnh đạo của một doanh nghiệp nhỏ, làm thế nào để bạn thành công trong một thế giới năng động với nhiều đối thủ cạnh tranh?

Hãy là chính mình.

Để thành công với doanh nghiệp nhỏ và giữ nó đi đúng hướng, sử dụng thương hiệu cá nhân của bạn – lời hứa duy nhất có giá trị – là cần thiết. Bởi vì trong thế giới kinh doanh nhỏ, các thương hiệu của công ty là thương hiệu cá nhân của các nhà lãnh đạo. Những nhãn hiệu theo đó cũng được gắn bó chặt chẽ.

Theo Nation’s Business Magazine, “Xây dựng thương hiệu là khái niệm nóng nhất trong tiếp thị ngày nay. Đó là một ý tưởng  không chỉ để bỏ túi cho vui. Ngày nay, chủ sở hữu độc lập kinh doanh đang ôm lấy thương hiệuđang là triết lý cơ bản để xây dựng công ty của họ. “

Với một công ty nhỏ và mới đi vào hoạt động, người mua đang đặt niềm tin của họ vào người lảnh đạo doanh nghiệp đó hơn là công ty. Vì thế, vai trò của người lảnh đạo rất là quan trọng. Nó đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo là một phần không thể tách rời của chiến lược truyền thông của công ty và thương hiệu cá nhân của họ là uy tín của công ty

Xây dựng thương hiệu cá nhân cũng chính là thương hiệu doanh nghiệp

Thương hiệu của công ty cũng chính là uy tín của bạn. Vì vậy, việc giữ uy tín sẽ cho khách hàng sự hài lòng cao nhất.  Bạn cần phải chắc chắn rằng lời hứa của bạn có giá trị. Điều này giúp bạn xác định những gì thật sự quan trọng, những gì làm để tạo ra sự độc đáo và hình thành nên các quyết định kinh doanh hợp lý. Xây dựng thương hiệu cá nhân cho phép bạn giúp bạn hình thành các giá trị mục tiêu và hướng đến sự rõ ràng trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn.

Một khi bạn có một sự hiểu biết rõ ràng và  nhận thấy sự liên quan của thương hiệu cá nhân ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, bạn sẽ xây dựng một kế hoạch truyền thông thương hiệu đúng đắn. Các thông điệp của bạn ra đưa ra sẽ phù hợp hơn và hướng đến khách hàng gần nhất với bạn.

Khi phát triển một chiến lược xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ, hãy nhìn vào thương hiệu cá nhân. Và thông qua sự biểu hiện rõ ràng và nhất quán của lời hứa duy nhất có giá trị, doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh.

Bốn bước để sử dụng thương hiệu cá nhân để xây dựng doanh nghiệp:

1. Khai thác thương hiệu cá nhân. Hãy đánh thức sự nhận biết của người xung quanh bạn về công việc bạn đang tham gia. Giới thiệu cho bạn bè biết rõ về công việc của bạn và những dự định sắp tới của bạn. Hãy để bạn bè của bạn trở thành người khách hàng đầu tiên của bạn. Theo cách đó, bạn tạo nên kết nối mối liên kết “bạn của bạn”. Hãy dùng uy tín của bạn như một loại thương hiệu để vận hành hoạt động kinh doanh.

2. Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu. Hãy sử dụng các công cụ truyền thông với chi phí rẻ và tính kết nối cao để hình thành các mối quan hệ. Mạng xã hội nghề nghiệp hoặc Facebook là sự lựa chọn ưu tiên cho bạn. Bạn phải tăng cường sự hiện diện của bạn trước mặt bạn bè và truyền tải thông điệp về công việc của bạn.

3. Môi trường quản lý thương hiệu của bạn. Hãy chắc chắn rằng tất cả mọi thứ xung quanh thương hiệu của bạn (văn phòng của bạn, trang web, dịch vụ khách hàng tổ chức, vv) truyền đạt thông điệp thương hiệu tương tự. Xây dựng và nuôi dưỡng mạng lưới chuyên nghiệp của bạn và đảm bảo rằng tất cả các thành viên hiểu rõ thông điệp thương hiệu của bạn. Thiết lập quan hệ đối tác thích hợp để mở rộng thương hiệu của bạn và đạt được giá trị thương hiệu bổ sung

4. Chuyển hóa thương hiệu cá nhân và thương hiệu công ty. Hoạt động xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn phải liên tục gắn kết với hình ảnh công ty. Và bạn phải sẵng sàng cho sự chuyển dịch từ thương hiệu cá nhân sang thương hiệu công ty để hình thành một giá trị thương hiệu tập thể. Việc chuyển dịch này sẽ thực hiện khi vai trò thương hiệu cá nhân của bạn đã bão hòa.Leave a Reply